Wie ben ik?

 

Regina van der Sleen

Ik ben moeder van twee kinderen en al heel wat jaren ook ervaringsdeskundige op het gebied van autisme en uitgebreide zorg. Naast mijn opleiding als HBO kindercoach heb ik ook SPW gedaan en Helpende Zorg en Welzijn. Daarnaast ben ik HBO autismecoach. Vanuit mijn eigen ervaring is de passie ontstaan om ook andere ouders op weg te helpen bij kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook wil ik graag volwassenen helpen weer in hun eigen kracht te kunnen gaan staan en hun weg te vinden in onze soms haastige en soms veeleisende maatschappij. Naast mijn werk rijdt ik actief paard. Voor mij zijn mijn dieren en de natuur erg belangrijk.

Wat kunt u van mij verwachten?

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

De gesprekken/begeleiding en adviezen zijn vertrouwelijk.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan
wordt dit altijd eerst met u besproken en zal er conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehandeld worden.

U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.

Altijd staat het welzijn van u en/of het kind voorop.